OnGe

Locus Nomen Omen

# https://www.onge.cz/e388c468

Místo, jméno, znamení. Místa mají jména, místa mají ducha. Navštěvujeme místa co mají zajímavá jména a zjišťujeme čím jsou zajímavá. Bez ohledu na to, jestli tam někdo jezdí, nebo jestli tam „něco je“. Taková místa překonávají veškerá očekávání, neboť od nich nic neočekáváme, objevujeme.

Divná beraní lebka